• A través de la seva dinàmica de transferència del coneixement,  l’ICRPC ofereix l’expertesa del seu equip i infraestructura a tota la comunitat científica i tecnològica, a entitats i administracions públiques, així com al sector privat empresarial, industrial i cultural. El nostre centre és obert a desplegar projectes aplicats que requereixin de personal tècnic altament qualificat i especialitzat.
 • Els principals àmbits de serveis externs són la catalogació de béns artístics, l’inventari de béns patrimonials i projectes museogràfics.

Les nostres Plataformes

 • Coneix l'Institut

  Treball interdisciplinar i multidisciplinar

  L’ICRPC treballa habitualment amb l'equip de plantilla i una àmplia xarxa de col·laboradors experts en àmbits altament especialitzats en l'àmbit del patrimoni cultural.

 • La nostra recerca

  Transferència del coneixement i impacte en el territori

  L’ICRPC incentiva col·laboracions que generin actuacions en l'àmbit del patrimoni cultural amb impactes en el territori i en el conjunt de la societat.