Projectes museogràfics: Creació de continguts

Més informació

Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC-CERCA)

icrpc@icrpc.cat
Tel. 972486158

Direcció

Edifici Pia Almoina
Plaça de la Catedral, 8, 3r pis
17004 Girona

 • Creat l’any 2006 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural vol situar el patrimoni rebut, el llegat del temps i de les civilitzacions, el fil de la memòria, al centre de la seva activitat.

 • A Catalunya el rastre i els vestigis acumulats adquireixen una dimensió singular associada a l’evolució històrica, social, institucional i cultural del nostre territori. Jaciments, monuments i equipaments defineixen una xarxa rica i notable que expressa els successius processos de patrimonialització

Serveis

 • Serveis
 • Projectes de catalogació de béns artístics.
 • Inventari / Documentació / catalogació de béns patrimonials.
 • Projectes museogràfics: creació de continguts.
 • Assessorament en relació a projectes o plans estratègics de museus i patrimoni.
 • Informes de valoració d’obres d’art.
 • Publicacions monogràfiques sobre obres d’art o conjunts monumentals.
 • Exposicions de comissariats.
 • Elaboració d’estudis/informes per a la declaració de béns patrimonials.
 • Estudi dels processos patrimonials.
 • Fanar estudis i col·leccions d’arxius.
 • Assessorament científic per a museus i equipaments culturals.
 • Assessorament de plans de socialització i difusió del patrimoni cultural.

Created in 2006 by the Generalitat de Catalunya and the University of Girona, the Catalan Institute for Research in Cultural Heritage wants to place the heritage received, the legacy of time and civilizations, the thread of memory, at the center of its activity

Serveis

 • Exposicions temporals. 4.500 €.
 • Sales permanents. 5.000 €

S’aplicarà un 10% de descompte a centres CERCA i a les universitats a les que l’ICRPC estigui adscrit.